Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Szybki kontakt

Tel. 733 483 593

       ksiegarnia@e-biblijna.pl

Czynne Pn-Pt
9:00-16:00.

Koszalin 75-132

Uwspółcześniona Biblia Gdańska - UBG format średni

90.00
Dodaj do ulubionych Negocjuj cenę

Na stanie: 3 Na wyczerpaniu

Czas dostępności: Dostępny od ręki

Opis produktu Uwspółcześniona Biblia Gdańska - UBG format średni

 

PISMO ŚWIĘTE


STARY I NOWY TESTAMENT


Pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku
z języka greckiego i hebrajskiego na język polski,
z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem

 

 

Stary Testament

Księga Rodzaju.................................. 9
Księga Wyjścia................................. 72
Księga Kapłańska.......................... 123
Księga Liczb.................................. 162
Księga Powtórzonego Prawa.......... 215
Księga Jozuego.............................. 260
Księga Sędziów............................. 290
Księga Rut..................................... 320
I Księga Samuela.......................... 325
II Księga Samuela......................... 365
I Księga Królewska....................... 398
II Księga Królewska...................... 438
I Księga Kronik............................. 475
II Księga Kronik............................ 511
Księga Ezdrasza............................ 554
Księga Nehemiasza....................... 567
Księga Estery................................ 585
Księga Hioba................................. 595
Księga Psalmów............................ 628
Księga Przysłów............................ 709
Księga Kaznodziei......................... 736
Pieśń nad Pieśniami..................... 746
Księga Izajasza.............................. 751
Księga Jeremiasza........................ 811
Księga Lamentacji........................ 878
Księga Ezechiela........................... 884
Księga Daniela.............................. 946
Księga Ozeasza.............................. 965
Księga Joela.................................. 974
Księga Amosa................................ 978
Księga Abdiasza............................ 985
Księga Jonasza.............................. 987
Księga Micheasza.......................... 990
Księga Nahuma............................. 995
Księga Habakuka.......................... 998
Księga Sofoniasza....................... 1001
Księga Aggeusza.......................... 1004
Księga Zachariasza..................... 1006
Księga Malachiasza.................... 1017

Nowy Testament
Ewangelia Mateusza................... 1023
Ewangelia Marka........................ 1063
Ewangelia Łukasza..................... 1089
Ewangelia Jana........................... 1132
Dzieje Apostolskie........................ 1165
List do Rzyman........................... 1206
I List do Koryntian...................... 1224
II List do Koryntian.................... 1241
List do Galacjan.......................... 1253
List do Efezjan............................ 1259
List do Filipian............................ 1265
List do Kolosan........................... 1269
I List do Tesaloniczan................. 1273
II List do Tesaloniczan............... 1277
I List do Tymoteusza................... 1279
II List do Tymoteusza................. 1284
List do Tytusa.............................. 1288
List do Filemona......................... 1290
List do Hebrajczyków................. 1291
List Jakuba.................................. 1304
I List Piotra................................. 1309
II List Piotra............................... 1314
I List Jana................................... 1317
II List Jana.................................. 1322
III List Jana................................ 1323
List Judy...................................... 1324
Księga Objawienia...................... 1326
Mapy............................................ 1346

 

Masz pytania?

:
:
:
:

Poleć produkt

:
:
:

Błąd?

:
:
: